PCK Ostrowiec Św.

Polski Czerwony Krzyż - OR w Ostrowcu Śwętokrzystkim

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OR PCK W 2014 ROKU

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim w minionym roku prowadził 15 świetlic środowiskowych w 14 placówkach oświatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec na realizację zadania – niezmiennie od kilku już lat. Dotacje przyznawane były przez Gminę na trzy poniższe okresy czasu:
1) „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie ostrowieckich placówek oświatowych” – w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, określonego w umowie nr: UM/2 – W/UB/2/WEISS/2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku959 dzieci skorzystało ze świetlicy w trakcie realizacji zadania (21 dzieci średnio miesięcznie na świetlicę).

Kwota dotacji z Urzędu Miasta przekazana na realizację powyższego zadania, to 266 493,91 zł (+ środki własne – 3 372,04 zł).
2) „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych” – w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku, określonego w umowie nr: UM/471 – W/UB/184/WEISS/47/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku204 dzieci skorzystało ze świetlicy w trakcie realizacji zadania (14 dzieci średnio miesięcznie na świetlicę).

Kwota dotacji z Urzędu Miasta przekazana na realizację powyższego zadania, to 70 000,00 zł.
3) „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie ostrowieckich placówek oświatowych” – w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku, określonego w umowie nr: UM/472 – W/UB/185/WEISS/48/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku659 dzieci skorzystało ze świetlicy w trakcie realizacji zadania (22 dzieci średnio miesięcznie na świetlicę).

Kwota dotacji z Urzędu Miasta przekazana na realizację powyższego zadania, to 179 283,62 zł (+ środki własne – 667,32 zł).

Świetlice środowiskowe mieściły się w 11 szkołach podstawowych – PSP Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 oraz w 4 gimnazjach – PG Nr 1, 2, 3 i 4.

Zajęcia w świetlicach środowiskowych prowadzone były przez 5 dni w tygodniu5 godzin dziennie, przez wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć – zgodnie z przyjętymi harmonogramami zajęć w poszczególnych świetlicach. Na zajęcia uczęszczały przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich oraz dotkniętych problemem alkoholowym. w związku z tym faktem zajęcia prowadzone były w porozumieniu ze szkolnymi pedagogami, wychowawcami oraz rodzicami.

Zajęcia w świetlicach były zróżnicowane pod względem treści i formy, tak, aby każde dziecko mogło uczestniczyć w takich, które odpowiadają jego zainteresowaniom i obejmowały one:

Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych,
Zajęcia socjoterapeutyczne (dzieci poznają odpowiedź na pytania m.in.: jak radzić sobie ze stresem?; co to jest kreatywność?; jak odnaleźć się w grupie?),
Zajęcia rekreacyjno – sportowe (gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, czy też w „dwa ognie”),
Zajęcia plastyczno – techniczne (wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami; malowanie na szkle, itd.),
Gry i zabawy umysłowe (turniej w „Chińczyka”; turniej gry w warcaby; itp.),
W ramach zajęć kulinarnych, czyli tzw. „kącika kulinarnego” prowadzone jest dożywianie dzieci. W czasie w/w zajęć dzieci mogą pod nadzorem wychowawców same sobie przygotować posiłek, a tym samym poznać tajniki gotowania, wartości odżywcze poszczególnych produktów, zasady dekorowania stołu czy zasady układania jadłospisu.

Ponadto w okresie wakacji letnich zostały zorganizowane 4 jednodniowe wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych na Farmę Iluzji do Mościsk koło Woli Życkiej – z funduszy otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Poza powyższymi formami spędzania czasu wolnego organizowane były także dla wychowanków świetlic środowiskowych różnego rodzaju wyjścia np.: do centrum gier i zabaw „Fikoland” do Centrum Zabaw „Słoneczko”, do galerii BWA, do kina, na basen, itp.

Reasumując należy zaznaczyć, iż podczas zajęć w świetlicach nacisk kładziony był głównie na potrzeby dzieci, dlatego też zajęcia świetlicowe cieszyły się pełną aprobatę dzieci i ich rodziców – nawet w okresie wakacyjnym.

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk