PCK Ostrowiec Św.

Polski Czerwony Krzyż - OR w Ostrowcu Śwętokrzystkim

Dzisiaj jest Czwartek: 14 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W 2015 ROKU

Rozpoczął się nowy rok a z nim nowe zadanie finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej udzielonej w 2015 r. „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie ostrowieckich placówek oświatowych w okresie styczeń-czerwiec 2015” umowa Nr UM/29-W/UB/5/WEISS/3/2015 z dnia 20 stycznia 2015r.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.na realizację powyższego zadania otrzymał kwotę 270 000 zł.

Zajęcia w świetlicach środowiskowych prowadzone będą w godz 12.00 – 17.00 przez 5 dni w tygodniu – 5 godzin dziennie. Natomiast w okresie ferii zimowych w godz 9.00 – 14.00. Świetlice funkcjonują w siedzibie : PSP Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, PG Nr 1, 2, 3, 4.

W ramach realizacji zadania prowadzone są zróżnicowane zajęcia pod względem treści i formy, kącik kulinarny oraz wyjścia poza teren szkoły. Na zajęcia uczęszcza 404 dzieci. Zakładanym celem realizacji zadania jest wspieranie rodziców w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od nauki opieką oraz właściwymi zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Ponadto wychowawcy świetlic środowiskowych dążą do wyrobienia u swoich podopiecznych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

Wychowankowie świetlic dziękują za możliwość korzystania z zajęć w świetlicach i spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych w sposób zorganizowany.

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk