PCK Ostrowiec Św.

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

KIM JESTEŚMY ?

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. jest działającą na zasadzie dobrowolności grupą członków PCK działającą zgodnie z Podstawowymi Zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Statutem PCK, Uchwałą Nr 117/2007, Uchwałą Nr 118/2007.

Celem działania Grupy jest:
niesienie pomocy ofiarom wypadków
niesienie pomocy z sytuacji zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych
zabezpieczenie medyczne imprez masowych
upowszechnianie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa, poprzez organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
szerzenie idei czerwonokrzyskich
doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. została powołana w 2003r. decyzją Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 4 maja 2012 roku została wpisana do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem (RJW) przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wchodzi w skład Systemu Ratownictwa Polskiego Czerownego Krzyża jako Jednostka Systemu Ratownictwa PCK nr 15. Wspieramy działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

KTO JEST KIM ?

W skład grupy wchodzą: lekarz, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ratownicy PCK, Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK, HSR, PRC oraz kandydaci na ratowników.

SKŁAD OSOBOWY GRUPY:
Zarząd Grupy:

Mariusz Jagiełło - szef grupy - starszy ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Michał Świątkowski - z-ca szefa grupy - ratownik PCK, KPP

Katarzyna Klepacz - sekretarz - starszy ratownik PCK, ratownik medyczny

Mateusz Agatowski - członek Zarządu - młodszy ratownik PCK, ratownik medyczny


Skład osobowy pozostałych członków grupy:

Agnieszka Sokół - ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Beata Barska-Jagiełło - starszy ratownik PCK, KPP, instruktor - wykładowca pierwszej pomocy PCK

Tomasz Klepacz - starszy ratownik PCK, ratownik medyczny

Agnieszka Czechowska - ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Michał Wieczorek - ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Monika Cheba-Piziorska - ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Edyta Obcowska - młodszy ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Ewelina Grabska - młodszy ratownik PCK, KPP

Michał Sitarski - młodszy ratownik PCK, KPP

Marysia Duniec - młodszy ratownik PCK, KPP

Jakub Starczewski - młodszy ratownik PCK, KPP

Edyta Adamus - młodszy ratownik PCK, ratownik medyczny

Tomasz Bucior - ratownik KPP

Jan Chrząstowski - ratownik KPP

Ola Guzik - ratownik KPP

Mariola Kurant - ratownik KPP, ratownik WOPR

Justyna Luboch - młodszy ratownik PCK, pielęgniarka

Marcin Luboch - młodszy ratownik PCK, ratownik medyczny

Adrian Sejdziński - ratownik medyczny


Członkowie wspierający:

Karolina Olechowska - ratownik KPP

Wioleta Socha - młodszy ratownik PCK, KPP

Mateusz Sokół - młodszy ratownik PCK, KPP

Karolina Mucha - ratownik PCK, KPP, pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy PCK

Jakub Kościołek - starszy ratownik PCK, KPP, pielęgniarz, instruktor pierwszej pomocy PCK

Anna Piątkowska - młodszy ratownik PCK, pielęgniarka

Paulina Kowalczyk

Joanna Kicińska - ratownik PCK, KPP, instruktor pierwszej pomocy PCK

Katarzyna Chruściak - lekarz, młodszy ratownik PCK

Mateusz Chruściak - ratownik PCK, KPP

Donata Wicha - starszy ratownik PCK, KPP, pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy PCK

Hubert Kasprzyk - ratownik PCK, KPP

Tomasz Zielonka - młodszy ratownik PCK, KPP

Tomasz Kargul - młodszy ratownik PCK, ratownik medycznyKandydaci do GR PCK:

Kamil Fałdyga - KPP

Dominika Adamiec

Olga Połetek

Aleksandra Piechota

Monika Borek

Wszyscy członkowie Grupy zdobywają kolejno stopnie ratownicze: młodszy ratownik, ratownik, starszy ratownik, ratownik koordynator. Zasady przyznawania stopni ratowniczych oraz wymagania określone są w Uchwale Nr 118/07. Uchwała ta również określa standard oznakowania, wyposażenia ratowników i grupy oraz wzór karty udzielonej pomocy. Wszyscy członkowie naszej Grupy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, biwakach doszkalających oraz warsztatach ratowniczych (np. wszyscy mamy ukończony kurs BLS AED Europejskiej rady Resuscytacji)

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Swoje cele realizujemy poprzez:
Prowadzenie szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy
Obstawę medyczną imprez kulturalnych
Organizację szkoleń i warsztatów dla członków grupy

Od 10.08.2005r. decyzja Prezydenta Miasta GR PCK w Ostrowcu Św. wchodzi w skład Zespołu Ewakuacyjno - Społecznego Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, którego celem jest ewakuacja ludności w sytuacji zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz zabezpieczenie medyczne w miejscu ewakuacji. Od tego czasu Grupa jest do dyspozycji Prezydenta Miasta w każdej chwili. Na co dzień Grupa współpracuje nie tylko z Zarządem Rejonowym biorąc udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd, ale również ze Stowarzyszeniem Bałt - obstawiając wszystkie większe imprezy organizowane na terenie Parku Jurajskiego ( koncert IN-GRID, Stachurskiego, Dni Ziemi, Piknik Jurajski czy Ogólnopolski Wyścig Dinozaurów) - podczas imprez Grupa współpracuje z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej GOMED oraz Szpitalem Miejskim w Ostrowcu Św.

Na początku 2008 roku Zarząd podpisał porozumienie o współpracy GR PCK w Ostrowcu Św. z Państwową Strażą Pożarną. W ramach porozumienia o współpracy GR PCK w Ostrowcu Św. brała udział w ćwiczeniach Straży Pożarnej Woda 2008, Targowica 2008 a także pomagała w zabezpieczeniu medycznym Powiatowych Ćwiczeń Straży Pożarnej w Starachowicach, Zawodach Pucharu Polski Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz VI Międzynarodowych Manewrach Ratownictwa Wysokościowego. Cały czas staramy się również podnosić kwalifikacje ratowników i tak 9 członków Grupy ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i otrzymało tytuł ratownika. W ciągu 2008roku od ZG PCK Zarząd otrzymał samochód , jak również udało się zgromadzić środki na doposażenie Grupy w niezbędny sprzęt.

GR PCK w Ostrowcu Św. stanowi zespół Ratowników PCK, przeszkolonych i przygotowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie całego województwa. Podczas zabezpieczenia medycznego każdej imprezy organizujemy Stały Punkt Medyczny a także Piesze Patrole Ratownicze stale kontrolujące wyznaczone sektory na terenie imprezy. Na życzenie Zlecającego zabezpieczenie medyczne imprezy może być połączone z pokazami ratownictwa, prezentacją technik pierwszej pomocy, punktem mierzenia ciśnienia i poziomu cukru.

GR PCK w Ostrowcu Św. przeprowadza również pokazy, zajęcia oraz organizuje szkolenia dla dzieci, młodzieży, zakładów pracy itp.


NASZE WYPOSAŻENIE

Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. posiada podstawowy sprzęt ratowniczy oraz doświadczenie w niesieniu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu imprez masowych w mieście jak i na terenie całego kraju.

Nasza grupa dysponuje sprzętem ratowniczym i kwatermistrzowskim takim jak:
Dwa pojazdy ratownicze - Chevrolet Van3O, Hyundai Galloper
Namioty ratownicze
Deski ortopedyczne
Zestaw unieruchomień próżniowych
Nosze próżniowe
Nosze podbierakowe
Kamizelka KED
Sprzęt wspinaczkowy
Śpiwory
Łóżka polowe - kanadyjka
Stoliki chirurgiczne
Oświetlenie wojskowe do ambulatorium
Megafon
Lampy halogenowe
Zestaw TRIAGE
Radiotelefon stacjonarny
Radiotelefony nasobne
Defibrylator AED
Przenośny zestaw do tlenoterapii
Pulsoksymetr
Zestaw oparzeniowy
Kołnierze ortopedyczne
Worki AMBU
Apteczki plecakowe z wyposażeniem
Ampularium
Szyny Kramera
Aparat do mierzenia ciśnienia
Glukometr
Kaski ochronne
Latarki czołowe
Odzież identyfikująca (koszulki, kombinezony i kamizelki taktyczne z elementami odblaskowymi, polary i spodnie ratownicze oznakowane, kurtki przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe)
A także sprzętem szkoleniowym:
manekiny do nauki BLS - osoby dorosłe i dziecko
defibrylator treningowy AED
zestaw pozoracyjny
model przekroju górnych dróg oddechowych
rzutnik multimedialny
laptop
tablice szkoleniowe
materiały edukacyjne, prezentacje

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk