PCK Ostrowiec Św.

Kluby HDK

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

W Ostrowcu Św. działa 10 klubów HDK, których członkowie regularnie oddają krew na potrzeby Szpitala Miejskiego w Ostrowcu, a także innych szpitali w województwie. Członkowie klubów promują także honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży dzięki czemu na naszym terenie działa 7 młodzieżowych klubów HDK. Działalność HDK koordynuje Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa, która działa w składzie:

 1. Czupryński Janusz – przewodniczący
 2. Kępińska Beata – członek
 3. Kępińska Dorota – członek
 4. Szczypkowski Andrzej – członek
 5. Tobiasz Zygmunt – członek
 6. Walesic Paweł – członek
 7. Wieczorek Małgorzata - członek
 8. Zakrzewski Grzegorz – członek.
Na co dzień Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa wraz z Klubami HDK zajmują się:
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa poprzez organizację pogadanek dla młodzieży w szkołach średnich
organizacją wyjazdowych akcji oddawania krwi
organizacją obwoźnych akcji poboru krwi
organizacją imprez rekreacyjnych dla krwiodawców np. wycieczki, uroczyste akademie
raz w roku przedstawiciele ostrowieckich klubów biorą udział w Ogólnopolskim Rajdzie "Czerwona Róża" podczas, którego zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji drużynowej jak i w indywidualnych konkurencjach
Oprócz tego Klub HDK im. E. Dziewulskiego przy "Celsa Huta Ostrowiec":
regularnie odwiedza dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Busku Zdroju
organizuje Turniej Strzelecki pod patronatem Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

AKTUALNOŚCI HDK

"Krew to życie, krew to siła"

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Biuro Wystaw Artystycznych organizuje dla dzieci szkół podstawowych konkurs plastyczny pt: "Krew to życie, krew to siła". Konkurs ma na celu propagowanie idei honorowego oddawania krwi, bezinteresowną pomocą innym.

W załączniku przedstawiamy "Regulamin konkursu". Wszelkie informacje prosimy kierować pod adres mailowy: pckostrowiec@poczta.onet.pl oraz pod telefon: (0-41) 266 58 72.

Patronat nad konkursem objął: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Patronat medialny: Redakcja Gazety Ostrowieckiej.

Regulamin konkursu

Uczestnicy

Podsumowanie konkursu

90 - lecie HDK

W dniu 25 września na Ośrodku Wypoczynkowym "Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się "Rajd Sportowy Młodzieży Szkolnych Kół PCKi" zorganizowany przez Zarząd PCK, Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi, Grupę Ratowniczą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Impreza ta była czynnym podziękowaniem za udział i zaangażowanie młodzieży szkolnej i ich opiekunów w propagowanie idei honorowego oddawania krwi oraz propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Na zwycięzców i uczestników zabawy czekały okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Ze względów technicznych i organizacyjnych 10-cio osobowe drużyny z każdej ze szkół wzięły udział w rozgrywanych konkurencjach

W imprezie tej udział wzięły następujące szkoły:
III Liceum Ogólnokształcące im Wł. Broniewskiego
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
Zespół Szkół Nr2
Zespół szkół Nr 3
Zespół Szkół Nr 4

Konkurencje miałcy charakter sprawnościowy, teoretyczny i praktyczny o Polskim Czerwonym Krzyżu i zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Konkurencję obejmowały:
I - test wyboru z zakresu wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu
II - praktyczny sprawdzian z zasad udzielania pierwszej pomocy (pozoracja)
III - dwubój wodny (rowerek wodny, kajak)
IV - trójbój sprawnościowy (podnoszenie baniek z wodą na czas, skoki w workach na czas i przeciąganie liny, konkurencja, która przyniosła najwięcej emocji oraz fakt, że się nie odbyła do końca z powody porwania liny przez uczestników zabawy)
V - przejście trasy parku linowego na czas z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (za każde uchybienie groziła kara dyskwalifikacji, wszyscy zawodnicy ukończyli tą konkurencję)
Serdeczne podziękowania:
Miastu i Gminie Ostrowiec Świętokrzyski za nieodpłatne udostępnienie obiektu Ośrodka Wypoczynkowego "Gutwin" oraz ufundowanie nagród
Zarządowi Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim za ufundowanie nagród
Zarządowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim za ufundowanie nagród
Zarządowi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. za ufundowanie nagród
Biurowi Poselskiemu Posła Zbigniewa Pacelta za ufundowanie nagród
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za wsparcie techniczne i ufundowanie nagród
Grupie Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. za zaplecze medyczne oraz przeprowadzenie konkurencji
Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski za nieodpłatne udostępnienie obiektów

Byli nieliczni z kół PCK, byli zwycięzcy, Ci co im niewiele zabrakło, we wzajemnej rywalizacji, lecz to nie czyni ich innymi wśród rówieśników. Ta młodzież jest wyróżniona, za chęć niesienia pomocy innym, ofiarowanie cząstki samego siebie, cząstki, która nie może być zastąpiona przez żaden inny lek, cząstki która ratuje życie innym, ta cząstka Was to oddana krew, za którą dziękujęmy.

Zarząd PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim

33 Ogólnopolski Rajd HDK "Czerwona Róża" w Szczawniku

W dniach 9-13 czerwca 2009 r. na terenie Beskidu Sądeckiego 16-osobowa drużyna reprezentująca Zarząd Rejonowy PCK i Rejonową Radę HDK PCK uczestniczyła w 33 Ogólnopolskim Rajdzie HDK "Czerwona Róża" w Szczawniku.

Celem rajdu było poznanie piękna i uroków Beskidu Sądeckiego, historii i tradycji regionu, integracja rodzin honorowych dawców krwi z różnych regionów kraju, promocja honorowego krwiodawstwa oraz jubileuszem 90-lecia PCK.

W rajdzie uczestniczyło 198 krwiodawców z całego kraju reprezentujących 20 ekip. Drużyny rywalizowały o miano najaktywniejszej drużyny na szlakach i nasza ekipa zajęła pierwsze miejsce w tej rywalizacji. Krwiodawcy brali udział we wszystkich konkursach i zawodach sportowych również z dobrymi wynikami. Wśród nagród do Ostrowca drużyna przywiozła sześć pucharów i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach wiedzy o regionie, na hasło oraz zawodach sportowych. Był to kolejny udany rajd dla naszej drużyny, która godnie reprezentowała nasz region i miasto w Ogólnopolskim Rajdzie HDK "Czerwona Róża".

Akcje oddawania krwi przez młodzież ostrowieckich szkół średnich.

W dniach 15 i 18 września Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa oraz Polski Czerwony Krzyż w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowały akcję poboru krwi wśród uczniów ostrowieckich szkół średnich. Gospodarzami akcji były IV L.O. im. C. K. Norwida i I L. O. im. S. Staszica. W tych dwóch akcjach oddawania krwi uczestniczyły szkoły:

 1. L. O. im. Stanisława Staszica
 2. III L. O. im. Władysława Broniewskiego
 3. IV L. O. im. Cyprian Kamila Norwida
 4. Zespół Szkół nr 1
 5. Zespół Szkół nr 2
 6. Zespół Szkół nr 3
 7. Zespół Szkół nr 4

W tych dwóch dniach oddawania krwi przez młodzież szkolną pozyskano 55 litrów krwi od 122 osób, w akcjach uczestniczyło około 180 osób. Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa dziękuje dyrekcji szkół IV L. O. im C. K. Norwida oraz I L. O. im. S. Staszica, za udostępnienie pomieszczeń, jak również opiekunom kół PCK działającym w tych szkołach za wszelką pomoc organizacyjną.

Dziękujemy opiekunom szkolnym kół PCK biorących czynny udział w tych akcjach za zaangażowanie i krzewienie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej.

Dziękujemy młodzieży szkolnej biorącej udział w akcjach za bezinteresowną pomoc i chęć niesienie jej innym, za dar życia jakim jest krew.

Dziękuje Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH AKCJACH HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa w Ostrowcu Św. od kilku lat prowadzi akcje oddawania krwi z okazji DNIA KOBIET pod hasłem "Krew zamiast kwiatka".

Dnia 6.03.2009r. w pomieszczeniach ostrowieckiej Solidarności na Osiedlu Pułanki młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Nr IV oraz Zespołu Szkól Nr 1 i Nr 2 oddała krew dla potrzeb Klubu Amazonek z Ostrowca na leczenie onkologiczne. Podczas akcji krew oddało 42 młodych dawców w ilości 18 900ml,krwi.Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów ze szkól oraz ostrowieckiej Solidarności za użyczenie pomieszczeń. Jednak główne podziękowania składamy młodzieży która chętnie przybyła aby oddać bezcenny dar - krew dla osób potrzebujących.

Drugą akcją w bieżącym roku była akcja poboru krwi w dniu 19.03.2009r. na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św. Tym razem krew przyszli oddać uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 czyli gospodarze oraz LO Nr III .Wł.Broniewskiego i Zespołu Szkół Nr 3 . Krew pobierana była przez ekipę wyjazdową RCKiK z Kielc. I tym razem młodzież nie zawiodła. Do oddania krwi chętnych przybyła rekordowa ilość uczniów w liczbie 107 osób. Po badaniu lekarskim ostatecznie zakwalifikowanych do oddania krwi zostało 101 młodych dawców. W akcji pobrano 45 450 ml. Krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się iż akcja ta zakończyła się takim sukcesem. Jesteśmy dumni ze mamy młodzież która jest chętna do pomocy osobom potrzebującym i w przyszłości zastąpi szeregi "starych krwiodawców"

Planowana następna akcja jest na miesiąc czerwiec.

Dnia 25.10.2008 r. w ramach obchodów 50 - lecia ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce Zarząd Rejonowy PCK oraz Rada HDK zorganizowała turniej strzelecki. Do rywalizacji przystąpiło 9 czteroosobowych drużyn reprezentujących 4 kluby młodzieżowe z: LO Nr I im. Stanisława Staszica, LO Nr II im. J. Chreptowicza, ZS Nr l, 2, 3, 4 oraz 3 kluby dorosłe: Klub HDK im. J. dr Milewskiego przy ZR PCK, Klub HDK im. E. Dziewulskiego przy Celsa Huta Ostrowiec oraz Klub Samorządowy przy Urzędzie Miasta.

Reprezentanci klubów walczyli o puchar ministra sportu oraz o punktację indywidualną.

Zespołowo zwyciężyła drużyna młodych krwiodawców z ZS Nr 1 zdobywając 212 punktów, drugie miejsce zajął Klub HDK im. J. dr Milewskiego przy ZR PCK zdobywając 210 punktów, natomiast trzecie miejsce i 198 punktów zdobyła drużyna z LO Nr II im. J. Chreptowicza.

Indywidualnie najwięcej punktów wystrzelał Zdzisław Solnica - 85 punktów, drugie miejsce zajął Norbert Podeszwa zdobywając 81 punktów oraz trzecie i 79 punktów Mikołaj Szczodry.

Turniej zorganizowano na strzelnicy w Szewnie. Zwycięscy otrzymali puchary oraz drobne upominki.

Polski Czerwony Krzyż patronuje honorowemu krwiodawstwu od 50 lat. Rok 2008, jest rokiem jubileuszowym dla Honorowych Krwiodawców. Celem przyświecającym każdemu Honorowemu Krwiodawcy, jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a nie ma nic cenniejszego nad uratowanie zdrowia lub życia własną krwią. Z okazji 50 - lecia ruchu HDK PCK życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pełnionej misji, a także szczęścia rodzinnego dla wszystkich krwiodawców, przesyła Zarząd Rejonowy PCK oraz Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa PCK w Ostrowcu Św.

Komisja ds. Honorowego Krwiodawstwa PCK zachęca mieszkańców Ostrowca Św. do oddawania krwi w Ambulansie RCKiK, podczas obchodów DNI OSTROWCA, w dniu 24.05.2008, w godzinach od 14 do 19, na Rynku miasta.

Planowane akcje w 2008 roku, to:
Czerwiec 2008 - akcja obwoźnego oddawania krwi na stadionie w Kunowie, podczas uroczystości z okazji obchodów DNI KUNOWA.
26.09.2008 r. - wyjazdowe oddawanie krwi przez młodzież z ostrowieckich szkół średnich, na terenie Krzemionek Opatowskich.
26.11.2008 r. - zaakcentowanie obchodów Dni HDK: akcja krwiodawców w RCKiK Placówce Terenowej w Ostrowcu Św.
Grudzień 2008 r. - akcja z młodzieżą ostrowieckich szkół średnich na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św.
Grudzień 2008 r. - wyjazdowe oddawanie krwi przez młodzież w RCKiK w Kielcach.
Przeprowadzone akcje promujące honorowe krwiodawstwo w 2008 roku:
15.02.2008 r.: akcja Klubu HDK im. dr. E. Dziewulskiego, przeprowadzona w Instytucie Kardiologii w Aninie (19 osób oddało 8 550 ml krwi)
12.03.2008 r.: akcja "Krew zamiast kwiatka" w RCKiK w Kielcach, na potrzeby Oddziału Onkologii (młodzież z ZS Nr 4, LO Nr I i LO Nr IV oddała łącznie 18 000 ml krwi)
14.03.2008 r.: akcja na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. W akcji wzięła udział młodzież z ZS Nr 1 i 2 oraz LO Nr I i III (56 dawców oddało 25 200 ml krwi).

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk