PCK Ostrowiec Św.

Polski Czerwony Krzyż - OR w Ostrowcu Śwętokrzystkim

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

Ćwiczenia powiatowe PSP "HUTA 2013"

W dniu 28 maja 2013r. Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła ćwiczenia powiatowe pt."HUTA 2013". Tematem ćwiczeń były „Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie zakładu przemysłu hutniczego w Ostrowcu Św."

W ćwiczeniach brały udział jednostki Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św., OSP, GR PCK Ostrowiec Św., Grupa Ratownicza ZHP, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Ćwiczenia koordynował sztab kierującego działaniem ratowniczym, wspomagany przez członków zespołu zarządzania kryzysowego z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 100 osób, a ich przebieg obserwował Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Grzegorz Ryski.

Założenie do ćwiczeń obejmowało trzy epizody, które spowodowały określoną reakcję służb ratowniczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia. Zaplanowane epizody następowały kolejno po sobie i tworzyły ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym.

Epizod I - dotyczył uwolnienia substancji chemicznych z uszkodzonych zbiorników przewożonych na samochodzie ciężarowym w pobliżu tlenowni zakładu Air Products, na terenie Celsa "Huta Ostrowiec",

Epizod II - wypadek samochodowy wewnątrz hali wykańczalni wydziału Ciągłego Odlewania Stali,

Epizod III - związany był z pożarem lasu przy ul. Rudzkie w pobliżu stacji systemowe zakładu energetycznego,

Wszystkie cele przeprowadzonych ćwiczeń zostały osiągnięte, a składało się na nie:
doskonalenie procedur alarmowania,
zapoznanie funkcjonariuszy PSP oraz strażaków OSP ze specyfiką akcji ratowniczo - gaśniczej w ćwiczonym obiekcie,
sprawdzenie realności zasad ewakuacji i postępowania na wypadek powstania zdarzenia określonego w założeniach do ćwiczeń,
doskonalenie umiejętności zarządzania obszarem zdarzenia w zakresie podejmowania działań przed przybyciem sił i środków PSP,
sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania sił i środków PSP, OSP oraz służb współdziałających,
rozpoznanie zagrożeń, dróg dojazdowych, ewakuacyjnych i hydrantów na terenie zakładu,
doskonalenie systemów organizacji łączności: alarmowania, dowodzenia i współdziałania,
doskonalenie procedur związanych z likwidacją zdarzeń masowych i chemicznych,
Do zadań Grupy Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski na miejscu zdarzenia należało:
Pomoc podczas ewakuacji z miejsca zdarzenia,
Opieka nad poszkodowanymi,
Przekazywanie poszkodowanych do transportu,
Realne zabezpieczenie ćwiczeń,

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk