PCK Ostrowiec Św.

Działalność młodzieżowa

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

GRUPA SPOŁECZNYCH INSTRUKTORÓW MŁODZIEŻOWYCH

W Ostrowcu Św. bardzo mocno rozbudowana jest działalność młodzieżowa. To właśnie młodzież inicjuje , organizuje i przeprowadza wiele akcji na rzecz Zarządu. Podstawą działalności jest Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, która powstała w listopadzie 2006r. W skład Grupy wchodzą członkowie SK PCK działających na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Grupa działa w oparciu o Zasady i Struktury Działania Ruchu Młodzieżowego. Choć Grupa jest młoda ma już na swoim koncie kilka bardzo udanych akcji: Mikołajki, biwaki szkoleniowe, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Biwak Zimowy, Kabareton Czerwonokrzyski oraz pomoc w przeprowadzeniu pogadanek, pokazów pierwszej pomocy, kwest. Obecnie członkowie Grupy przygotowują się do pomocy w organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK oraz udziału w obozie szkoleniowo - wypoczynkowym.

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 2007

8 maja w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Św. odbył się rejonowy etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Do rywalizacji przystąpiło 14 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła 3 osobową reprezentację

Sprawozdanie z działalności szkolnych kół PCK w Ostrowcu Św. w roku szkolnym 2006/2007

W minionym roku szkolnym, Szkolne Koła PCK pracowały pod hasłem "PCK - drogowskazem, misją, przygodą". Opiekunowie kół ustalili plan pracy prowadzonego przez siebie koła indywidualnie, w zależności od potrzeb, możliwości realizacji poszczególnych działań, rodzaju szkoły oraz liczebności koła. Zgodnie z propozycjami SK PCK realizowały przede wszystkim zadania z zakresu wolontariatu i poznania organizacji czerwonokrzyskiej . Już od początku roku młodzież czerwonokrzyska poznawała organizację czerwonokrzyską, jej misję i zasady działania.

Od początku września SK PCK wzięły się ostro do pracy. Pierwszą realizowaną akcją była "Wyprawka dla Żaka" w ramach, której Zarząd Rejonowy przy pomocy członków świetlic środowiskowych oraz SK PCK przeprowadził zbiórkę art. szkolnych w ostrowieckich marketach oraz zbiórki na terenie szkół. Wyniki były zadziwiające - zebrano przybory szkolne na kwotę 404,30 zł oraz kwotę- 1.688,13 zł, za które zakupiono przybory szkolne. Zostały one rozdysponowane przez Komisje szkolno - wychowawcze oraz pedagogów szkolnych dla najbiedniejszych uczniów.

Również od września rozpoczęła się realizacja programu "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby", którym objęte zostało 79 dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 21 oraz program "Mały Ratowniczek" - 24 dzieci. Program został wysoko oceniony przez opiekunów grup przedszkolnych.

Następną akcją, do której włączyli się członkowie SK PCK była "Kampania Walki z Głodem PCK", w ramach której przeprowadzono kwesty na terenie miasta, w szkołach zorganizowano przedstawienia oraz inne akcje zarobkowe, a cały dochódzostał przeznaczony na dożywiania najbiedniejszych dzieciaków.

W dniach 27-29.10 w Chocimowie odbyło się szkolenie dla członków SK PCK. W szkoleniu udział wzięło 37 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas szkolenia młodzieży odbyły się zajęcia integracyjne, młodzież miała okazję lepiej poznać organizację CK oraz znaleźć swoje miejsce w tej organizacji. Najlepszym dowodem na powodzenie tej akcji jest powstanie Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, która została założona przez uczestników szkolenia i która na dzień dzisiejszy zrzesza 40 prężnie działających wolontariuszy PCK.

Przez cały rok w szkołach odbywały się zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Około 1700 uczniów spotykało się z Ratownikami Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej omawiając zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Oprócz tego w kilku szkołach odbyły się apele na temat zdrowia, w których udział wzięli uczniowie całej szkoły. Podsumowaniem zdobytych w ciągu roku umiejętności były zorganizowane dnia 12 maja 2007r. w Zespole Szkół Nr 3 XV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Mistrzostwa są imprezą cykliczną organizowaną przez Zarząd Rejonowy PCK przy pomocy Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej oraz Grupy Społecznych Instruktorów PCK. Współzawodnictwo w Mistrzostwach miało wyłonić najlepsze zespoły bezinteresownie niosące pomoc osobom potrzebującym oraz ujednolicić standardy pierwszej pomocy.

Tegoroczne mistrzostwa składały się z dwóch części : testu i części praktycznej. Do rywalizacji przystąpił 5 drużyn składających się z 4 ratowników w tym szefa zespołu. Na pozorowanych scenkach ratownicy musieli wykazać się opanowaniem, myśleniem i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka pozoracji nawiązywała do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków, zaś stopień trudności nie przekraczał zakresu podstawowego kursu pierwszej pomocy PCK. Ratownicy musieli wykazać się swoimi umiejętnościami na stacjach: wypadek samochodowy, skok przez płot, śniadanie, remont. Scenki odgrywane przez Ostrowiecką Grupę Ratowniczą oraz członków grupy SIM były przygotowane bardzo realistycznie i ciekawie. Rywalizacja była bardzo zacięta zaś poziom wyrównany. I miejsce zajęła reprezentacja I LO uzyskując 189 punktów, II miejsce ratownicy III LO - 172 punktów, zaś III miejsce uczniowie II LO z 172 punktami. Zgodnie z regulaminem ponieważ dwie drużyny otrzymały taką samą ilość punktów o wyższej klasyfikacji zdecydowała ilość punktów ze stacji z RKO. Każdy z uczestników za swój wysiłek otrzymał upominki ufundowane przez Gminę Ostrowiec, zaś najlepsze zespołu otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Należy zaznaczyć iż nasza reprezentacja wygrała również etap okręgowy i reprezentowała nasze województwo na etapie krajowym podczas którego zajęła 6 miejsce.

W miesiącach kwiecień - maj 2006r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzona była Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, której celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. 8 maja w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Św. odbył się rejonowy etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Do rywalizacji przystąpiło 14 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła 3 osobową reprezentację. Podczas rozwiązywania testy młodzież musiała wykazać się wiadomościami na temat historii Czerwonego Krzyża, zasad zdrowego stylu życia, nałogów. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie byli oceniani w dwóch kategoriach . I tak: w kategorii szkoły gimnazjalne I miejsce zajęła Ilona Czapka z PG w Brzóstowej, II miejsce Bartek Piasecki z PG Nr 2 w Ostrowcu Św. zaś III miejsce Agnieszka Konarska z PG Nr 4. W kategorii szkoły średnie zwyciężył Radosław Chuchała z ZS Nr III, II miejsce zajął Hubert Kasprzyk z tej samej szkoły zaś III Agnieszka Wojtyła z III LO. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki z zwycięscy dyplomy i nagrody.

Ponadto SK PCK propagują ideę honorowego krwiodawstwa. Od kilku lat młodzież szkół średnich grupowo oddaje krew. W roku szkolnym 2006/2007 r. zorganizowano 5 akcji oddawania krwi przez młodzież:

 • 06.10.2006r. - akcja w Bałtowie - młodzież LO nr III, IV, ZS nr 1,2,4 - krew oddało 87 osób,
 • 11.12.2006. r. - akcja w LO nr IV - młodzież LO nr I, II, III, ZS nr 1,2,3 - krew oddało 75 osób,
 • 15.12.2006 r. - RCKiK w Kielcach - młodzież ZS nr 4 - krew oddało 36 uczniów
 • dnia 8 marca w ramach akcji "Krew zamiast kwiatka" 40 młodych krwiodawców z ZS Nr 4 i ZS Nr 1 oddało krew na potrzeby Szpitala Onkologii w Kielcach
 • dnia 9.03 w siedzibie LO Nr III 54 dawców z ostrowieckich szkół oddało 24 300 ml krwi

Łącznie młodzież w tym okresie przekazała dla potrzebujących 131.400 ml krwi (292 osoby).

Także w miesiącu marcu ogłosiliśmy w szkołach i przedszkolach akcję pod hasłem "Gorączka złota", która trwała do czerwca. - sprawozdanie z przeprowadzenia akcji w załączniku.

W okresie od 14.07 do 28.07.07 Zarząd Rejonowy był organizatorem obozu szkoleniowo - wypoczynkowego w Pająku. W obozie uczestniczyło 45 dzieci z czego 29 otrzymało dofinansowanie na kwotę 7100. Dzieci pochodziły z rodzin ubogich. Dzięki wsparciu finansowemu dzieci mogły spędzić wakacje w pięknym zakątku Polski a atrakcji było co niemiara:. zajęcia sportowe, strzelanie z wiatrówki, wycieczki, gry tematyczne, szaleństwa nad jeziorem to tylko niektóre punkty programu. W czasie 2 tygodni obozowicze mięli okazję zwiedzić najbliższą okolicę tj. Jasną Górę w Częstochowie, zamek w Ogrodzieńcu, Pustynie Błędowską, Sokole Góry oraz Sztolnie Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Dużo emocji i chyba niezapomniane przeżycia pozostaną po zajęciach ze wspinaczki skałkowej oraz wizycie w jurajskich jaskiniach.. Obozowa codzienność to również zajęcia z pierwszej pomocy podczas których wszyscy mogli zapoznać się z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego, wziąć udział w zajęciach karaoke, ogniskach, dyskotekach, obejrzeć kino pod chmurką oraz uczestniczyć w zajęciach dotyczących organizacji pozarządowych i wielu innych atrakcjach

Również wszystkie SK PCK włączyły się w rozprowadzanie mareczek dopłat za co szczególnie dziękujemy wszystkim opiekunom SK PCK.

Należy również wspomnieć, że oprócz włączania się w działania zaproponowane przez ZR młodzież sama podejmują ciekawe przedsięwzięcia jak np.

W ramach działalności Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych od stycznia do sierpnia 2007 roku odbyły się 6 biwaków szkoleniowych, których inicjatorami była młodzież. I tak:

 • 27-29.10. 06 - w Chocimowie odbyło się szkolenie pod hasłem "PCK drogowskazem, misją, przygodą"
 • 15-17.12.06 w Chocimowie odbył się Biwak Wigilijny
 • 24-26.01.07 ferie z PCK - w Chocimowie odbyło się szkolenie instruktorów programu "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby"
 • 30.03.07 - 1.04.07 - w Chocimowie odbył się biwak szkoleniowy członków Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej i Grypy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
 • 30.06.07 - w Chocimowie odbył się biwak Grupy SIM pod hasłem Powitanie Wakacji
 • 24.08.07 - w Chocimowie odbył się biwak Grupy SIM pod hasłem Pożegnanie wakacji

W dniach 23 - 27.04.07 w ramach Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w szkołach odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

Dnia 13.04.07 - Grupa SIM zorganizowała Kabareton Czerwonokrzyski, w którym udział wzięło 200 członków SK PCK oraz świetlic środowiskowych

W ramach działalności SK odbywają się również:

 • Spotkania wigilijne i jasełka dla dzieci z domu dziecka i podopiecznych DPS
 • Konkursy szkolne - plastyczne i literackie
 • Inscenizacje np. "Inwazja reklam telewizyjnych" , "Sąd nad samochodem"

Nie sposób jest wymienić wszystkich działań podejmowanych przez młodzież szkolną, ale każda choćby najmniejsza inicjatywa wypływająca od młodzieży jest godna uwagi i pochwały.

Przedstawione sprawozdanie ujmuje jedynie skrótowo najważniejsze zadania realizowane przez SK PCK.

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk