PCK Ostrowiec Św.

Polski Czerwony Krzyż - OR w Ostrowcu Śwętokrzystkim

Dzisiaj jest Czwartek: 14 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

PÓŁKOLONIE 2013

Jak rozumieć termin „świetlica środowiskowa”? Świetlica środowiskowa to według terminologii fachowej: „Ośrodek wspierający lokalną społeczność w procesie wychowania dzieci i młodzieży – szczególnie tych z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.” I taki też cel przyświeca 15 świetlicom środowiskowym działającym na terenie ostrowieckich placówek oświatowych.

Ostrowieckie świetlice środowiskowe działające na zasadzie dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadania: ”Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych” zapewniając opiekę dzieciom i młodzieży z terenu naszego miasta przez cały rok szkolny pięć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu i prowadzone są przez opiekunów – wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Natomiast w okresie wakacji działają na zasadzie półkolonii w 8 placówkach oświatowych.

Od początku 2013 roku OR PCK otrzymał na realizację tego zadania już środki finansowe na łączną kwotę 480 000 zł. – na okres od stycznia do czerwca 2013 roku: 250 000 zł., na okres wakacji letnich (tzw. „półkolonie”): 60 000 zł. oraz na rok szkolny (wrzesień – grudzień 2013): 170 000 zł. Wszystkie wyżej wspomniane środki finansowe pochodzą z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych”.

W 2013 roku zajęcia w ramach półkolonii odbywały się w m – cu lipcu w PSP Nr 7, 9,11 i 14, a w sierpniu w PSP Nr 3, 4, 5 oraz PG Nr 2. Zajęcia półkolonijne były bardzo zróżnicowane, tak aby każde dziecko korzystające ze świetlic środowiskowych znalazło takie, które odpowiadają jego zainteresowaniom.

Odbywały się między innymi:
różnego rodzaju konkursy pozwalające dzieciom wykazać się sprawnością fizyczną i umysłową, sprytem oraz umiejętnościom pracy zespołowej – w każdym konkursie zwycięscy otrzymują drobne upominki,
gry i zabawy na świeżym powietrzu,
wyjścia i wycieczki – do kina, do FIKOLANDU, do Centrum Zabaw „SŁONECZKO”, na zajęcia nauki pływania pod czujnym okiem opiekunów i ratowników na pływalni „Rawszczyzna”, do Kałkowa, itp.

Ponadto wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach półkoloniinych miały zapewnione darmowe zwiedzanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Częstocicach oraz Muzeum na Krzemionkach. Mogły także bezpłatnie skorzystać ze wszystkich atrakcji oferowanych przez Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „GUTWIN” – każda grupa dwa razy. Były również dwutygodniowe – bezpłatne zajęcia na basenie dla każdej ze świetlic środowiskowych.

Przez cały okres trwania półkolonii – w miesiącu lipcu i sierpniu, dzieci – te których rodzice wyrazili zgodę, mogły codziennie jeść obiad finansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – dla niektórych prawdopodobnie był to jedyny posiłek w ciągu dnia.

Poza tym ze środków z budżetu Gminy Ostrowiec zakupione zostały artykuły do „kącika kulinarnego” w ramach którego dożywiane były te dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na obiady. Ponadto z tych pieniędzy zakupione były także dla dzieci lody i napoje w upalne dni oraz drobne upominki na nagrody w konkursach.

W m – cu lipcu z półkolonii skorzystało 138 dzieci, natomiast w m – cu sierpniu – 128 dzieci, które z korzyścią dla siebie spędziły wolny od nauki czas.

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk