PCK Ostrowiec Św.

Świetlice środowiskowe

Dzisiaj jest Piątek: 15 grudzień 2017

Strona główna

Działalność
Oddział rejonowy PCK w Ostrowcu Św.
Grupa Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św.
Działalność młodzieżowa
Świetlice środowiskowe
Kluby HDK

Oferta
Kursy Pierwszej Pomocy
Pokazy oraz zajęcia profilaktyczne
Zabezpieczenie medyczne imprez

Inne
Kontakt
Galeria
Prasa o nas
Forum
Nasi przyjaciele
Archiwum

Świetlice środowiskowe

Świetlice środowiskowe prowadzone są przez nasz Zarząd w 11 placówkach oświatowych na terenie Ostrowca Św. - są to szkoły podstawowe i gimnazja. Zajęcia w świetlicach prowadzone są od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie zgodnie z przyjętym planem opiekuńczo - wychowawczym w poszczególnych świetlicach. Uczestnikami zajęć są głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, żyjących w złych warunkach materialnych oraz dotkniętych problemem alkoholowym. Wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają na organizowane zajęcia w ramach pracy świetlic, kwalifikowani są w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i socjoterapeutów zaś zajęcia sportowe przez nauczycieli wychowania fizycznego posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takowych zajęć. Głównym założeniem jest zagospodarowanie czasu wolnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb, jakie powinna zapewnić zdrowa rodzina. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są to takie zajęcia jak: plastyczne, muzyczne, sportowo - rekreacyjne, taneczne, umysłowe - gry i zabawy edukacyjne, zajęcia komputerowe, w tym korzystanie z internetu, kącik kulinarny oraz zajęcia z elementami socjoterapii. Na bieżąco dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji. Świetlica środowiskowa jest miejscem, gdzie dzieci uczą się funkcjonować w grupie, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz uczą się nowych zasad, są tu akceptowane i doceniane.

I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI i MŁODZIEŻY ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

W dniu 23.05 w Osiedlowym Domu Kultury Malwa odbył się I Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięło ponad 100 podopiecznych świetlic środowiskowych prowadzonych przez Zarząd Rejonowy PCK w Ostrowcu Św. Podczas przeglądu oprócz przygotowanych występów artystycznych dzieci zaprezentowały swój całoroczny dorobek w postaci wystawy pracy plastycznych oraz zdjęć z prowadzonych na co dzień działań. W trakcie przeglądu podsumowano również dwa konkursy plastyczne.

Komisja w składzie:
Tomasz Kandyba - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Kazimierz Bąk - artysta plastyk Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Małgorzata Winiarska - Jóźwik - artysta plastyk Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Beata Barska - przedstawiciel Zarządu Rejonowego PCK
Za konkurs plastyczny "Jakże pięknie dookoła" przyznała:
I miejsce - Oliwii Stępień
II miejsce - Paulinie Nowak
III miejsce - Elizie Szmidt
Wyróżnienia otrzymali:
Agata Wodecka,
Michał Jędrzejewski,
Klaudia Kucharska,
Wiktoria Wnuk,
zaś za konkurs "Kolorowe Miasteczko" nagrody otrzymali:
I miejsce - Dawid Sałata, Paulina Nowak
II miejsce - Klaudia Zajdler, Anna Targowska
III miejsce - Marta Jasińska, Dawid Świątek
Wyróżnienia:
Małgorzata Leśniewska,
Patrycja Kłonica,
Anna Banasiewicz,
Wiktoria Pokrzycka,
Angelika Bień,
Natalia Kapusta,
Jessica Waligórski

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy. Serdeczne podziękowania należą się pomysłodawczyni imprezy P. Małgorzacie Winiarskiej - Jóźwik oraz P. Monice Kołbut, Annie Sarnie i Elżbiecie Orczyk za ogromny wkład pracy włożony w zorganizowanie przeglądu. Serdecznie dziękujemy również Dyrekcji PSP Nr 14 za udostępnienie nagłośnienia oraz Kierownictwu ODK Malwa za udostępnienie sali. Mamy nadzieję, że nie był to ostatni przegląd twórczości naszej czerwonokrzyskiej młodzieży.

logowanie grpck

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hubert Kasprzyk